หนังโป๊

สวีเดน เรียกร้องให้สหภาพยุโรป แบนการขุด Bitcoin และ Ethereum เพราะไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองทางการเงินและสิ่งแวดล้อมของสวีเดน ได้ส่งจดหมายถึงรัฐบาลสวีเดนและสหภาพยุโรป ให้แบนการขุดเหรียญ cryptocurrency เพราะมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองเป็นจำนวนมาก

Erik Thedéen ผู้อำนวยการทั่วไปของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสวีเดน และ Björn Risinger ผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสวีเดน ได้กล่าวในจดหมายเปิดผนึกว่า “ประโยชน์ทางสังคมของสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเป็นเรื่องที่น่าสงสัย”

“ความเสี่ยงของผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญ และ Crypto currency ต่าง ๆ นั้น มักถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ทางอาญา อีกทั้งสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ยังมีผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการขุดเหรียญที่ใช้พลังงานสูง จะนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม”
Bitcoin
สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่ต้องใช้การผลิตพลังงานจากพืช ที่ใช้ทั้งถ่านหิน น้ำมันและเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ โดยมากกว่า 80% ของไฟฟ้าในสวีเดน มาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 3 แห่ง (คิดเป็น 40%), โรงไฟฟ้าพลังน้ำและเครื่องกำเนิดพลังงานลม ดังนั้นสวีเดนจึงเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่พัฒนาแล้วโดยสวีเดนมีค่าการใช้พลังงานต่อหัวอยู่ที่ 11,800 kWh ในปี 2020 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปประมาณ 50% แม้ว่าราคาไฟฟ้าในสวีเดนจะต่ำที่สุดในแถบยุโรป แต่ก็ดูเหมือนมันจะไม่ได้ต่ำขนาดนัั้น
ด้วยค่าไฟที่ถูก ทำให้สวีเดนกลายเป็นเป้าหมายสำหรับเหมืองขุดคริปโตฯ ที่ต้องการพลังงานต้นทุนต่ำ ทั้งๆ ที่พลังงานเหล่านั้นสามารถนำไปทำประโยชน์อื่นๆ ได้มากกว่า“ถ้าเราอนุญาตให้มีการขุดสินทรัพย์ crypto อย่างกว้างขวางในสวีเดน จะมีความเสี่ยงที่พลังงานหมุนเวียนที่เรามีอยู่นั้น จะไม่เพียงพอต่อการรักษาสภาพภูมิอากาศที่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ” พวกเขากล่าวในจดหมายด้วยเหตุนี้ทาง Erik Thedéen จึงขอให้รัฐบาลสวีเดนและหน่วยงานของสหภาพยุโรปสั่งห้ามการขุด cryptocurrency ที่ใช้พลังงานมาก อย่างเช่น Bitcoin และ Ethereum ในสวีเดนโดยสิ้นเชิง แต่จะอนุญาตให้ขุดเหรียญที่ใช้พลังงานต่ำอย่างเช่น เหรียญ Chia ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ที่มา
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|
{หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}| {เย็ด}| {หนังโป๊}| {หี}| {หนังav}| {หนังx}| {คลิปหลุด}|